Branislav Miletić, Direktor Horwath HTL Srbija, Urednik Rebec programa "Dan Hotelskog Razvoja"

2017
image

Branislav Miletić je direktor i partner u Horwath HTL, Beograd. Pridružio se kompaniji 2012.godine. Učestvovao je u brojnim razvojnim turističkim i hotelskim projektima, kako na međunarodnom, regionalnom i nacionalnom nivou, tako i na nivou destinacije. Stekao je značajno iskustvo u turizmu, strategiji i planiranju, marketingu destinacije i drugim turističkim i ugostiteljskim projektima.
Prethodno je radio pri Ministarstvu Ekonomije i regionalnog Razvoja, kao i pri Nacionalnoj Razvojnoj Turističkoj Agenciji, kao specijalni savetnik Državnog Sekretara za Turizam, na projektima razvojnog i projektnog finansiranja, pomagajući implementaciju turističke politike, posebno turističke infrastructure i konkurentnosti destinacija. Pored toga, paralelno je radio pri UNDP, UN World Tourism Organization, UNOPS , GIZ i na programima fondova EU, definišući i implementirajući različite projekte.
Branislav je diplomirao na Ekonomskom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu na odseku Međunarodne Ekonomije. Tokom studija bio je stipendista Fondacije Konrad Adenauer i Ekonomskog Fakulteta. Radio je kao viši strategijski i projektni savetnik pri WindVision, belgijskoj kompaniji za razvoj obnovljivih izvora energije, zatim za festival Exit, RTV, Fondaciju Ekonomskog Fakulteta, a bio je i izvršni direktor Transparentnost Srbija.