Dr Miroslav Dragičević, Osnivač i Stariji partner, Horwath HTL Zagreb

2017
image
Nakon završenih doktorskih studija ekonomije pri odseku za Ekonomiju Univerziteta u Zagrebu, osnovao je konsultantsku kuću Horwath HTL za hotelijerstvo i turizam za jugoistočnu Evropu, koja je danas sa kancelarijama u Zagrebu i Beogradu, jedna od vodećih konsultantskih kuća. Tokom poslednjih 25 godina, gosp. Dragičević je izneo brojne projekte iz oblasti razvoja turizma i hotelijerstva u preko 30 zemalja sveta, sa posebnim naglaskom na novonastale zemlje jugoistočne Evrope i Zajednice Nezavisnih Država. Stvaranjem veza sa međunarodnim izvorima tehnološkog “know-how” i primenom modernih sredstava i koncepata operacionog i investicionog upravljanja u ugostiteljstvu u novonastalim državama, Dr Dragičević je aktivno promovisao razvoj turizma i hotelske industrije država u tranziciji, kao što su Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Srbija, Rumunija, Moldavija, Gruzija, Kazahstan, Bugarska, Makedonija i Bosna i Hercegovina. Bio je vođa brojnih krupnih turističkih projekta, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou, kao i ključnih planova upravljanja investicijama i razvojnih projekata u hotelskoj i turističkoj industriji. M.Dragičević je bio i još uvek je aktivan govornik na brojnim konferencijama hotelijerstva i turizma širom sveta.
Dr. Dragičević je član ISHC (International Society of Hospitality Consultants).