Jelena Miljković, Senior Manager, Tax & Legal, ACCA member, KPMG Serbia

2016
image
Jelena ima preko trinaest godina profesionalnog iskustva u savetovanju pri najznačajnijim projektima koji obuhvataju akcizicije i merdžere, kao i razne druge projekte restrukturiranja i reorganizacije. Dosta ovih projekata je rađeno za klijente koji posluju u real estate sektoru.
Njena ekspertiza pokriva sve oblasti srpskog i crnogorskog poreskog sistema (i direktne i indirektne poreze).
Bila je uključena u mnoge due diligence projekte u real estate sektoru, kao i u komunikaciji sa predstavnicima poreskih organa po raznim poreskim pitanjima koja su od značaja za ovaj sektor (Ministarstvom Finansija i Poreska uprava).
Jelena je savetovala mnoge klijente is real estate sektora uključujući Delta Real Estate, Soravia, Merrill Lynch, MPC, itd.
Jelena je član globalne organizacije profesionalnih računovođa ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).