James Huckle Direktor investicija, NBGI Private Equity

2014
image
Džejms je Direktor investicija u NBGI Private Equity. On se pridružio NBGI Private Equity u aprilu 2007.
Džejms ima 10 godina iskustva u pružanju finansijskih usluga i upravljanja fondovima, od kojih je proveo šest godina u sektoru za privatni kapital i nekretnine u Istočnoj Evropi, sa Invesco i Laxey Partners.
On je magistar geografije na Univerzitetu u Oksfordu. Džejms je takođe kvalifikovani računovođa i član Instituta ovlašćenih računovođa Engleske i Velsa.