Narcis Gečević, direktor investicijko-konsultantske kuće “AVERROE”, Sarajevo

2014
image
Narcis Gečević je do sada proveo većinski dio svoje karijere u Skandinaviji. Tačnije u Norveškoj i djelomično u Švedskoj.
Od 2013 je direktor investicijko-konsultantske kuće “AVERROE” u Sarajevu koja je zajedno sa sestrom firmom “PROSTOR” najveći na akter na tržistu nekretnina u Bosni i Hercegovini. U “AVERROE” je menadžer investicijskih projekata te vodi poslovanje sa stranim investitorima.

Bio je dio dvije start-up kompanije u Skandinaviji, radio je za prestižn
e međunarodne konsultantske kuće kao i razne konsultatske kuće u Norveškoj. Generalni je sekretar i koorganizator dijasporskog biznis foruma BiH, BHdiaFor. Diplomirao je Socio-Ekonomiju na Univerzitetu u Oslu i MBA u Engleskoj.