Violeta Jovanović, Izvršni direktor NALED-a

2014
image
Violeta Jovanović, Izvršni direktor NALED-a , ima desetogodišnje iskustvo u radu na USAID programima građenja demokratskog društva i ekonomskog razvoja, uz kontinuiran rad na pripremi i realizaciji donatorskih projekata. Iskustvo u građenju samostalnih i održivih organizacija kroz institucionalnu podršku. Standardizacija i certifikacija malih i srednjih preduzeća sa ciljem podizanja konkurentnosti domaće privrede i opština. Koordinacija i saradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama na nacionalnom nivou, uz napore na obezbeđivanju dugoročne i sistemske podrške za poslovni sektor. Angažovanost na poslovima edukatora i mentora u oblasti menadžmenta i liderstva. Aktivan doprinos očuvanju i promociji tradicionalnog nasleđa Srbije i samozapošljavanju žena kroz ulogu predsednika Etno mreže.