Dušan Vukadin, Stankovic & Partners (NSTLAW) Advokat

2014
image
Advokat u Stankovic & Partners (NSTLAW), bavi se međunarodnim i domaćim korporativnim klijentima u odnosu na
M & A, privatizaciju, stečaj, parnice, energetsko pravo i opšteg korporativno pravo. Poseduje ekstenzivno znanje o pravnim procedurama i iskustvo u radu na više velikih projekata privatizacije, projektnog finansiranja i obezbeđenja kredita. Dušan je završio diplomske studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine i trenutno završava, na istom fakultetu, master iz Trgovinsko pravnih poslova. U okviru NSTLAW Dušan ima posebnu specijaliziju za oblast parnice i arbitraže u kojim zastupa domaće i strane klijente. Pored navedene uže specijalnosti ekspert je za oblast obezbeđenja kredita u projektnom finansiranju. Govori tečno engleski i francuski.