Srdjan Vujičić, Real Estate Operations direktor, Coreside, Srbija

2014
image
CORESIDE je kompanija za nekretnine i finansijsko savetovanje sa širokim spektrom usluga, uključujući i pregovore za zakup ili prodaju stambenih, poslovnih i industrijskih nekretnina, procenu nepokretnosti i stambenih kompleksa, razvoj i upravljanje hotelima, portfolio menadžment u oblasti nekretnina , kao i konsultantske usluge za građevinske projekte, između ostalog.
Coreside je član Savills L&P Grupe. Savills je uspostavila međunarodnu mrežu sa više od 500 filijala u Americi, Evropi, Aziji, Africi i Pacifiku na Bliskom istoku. To je vodeća britanska agencija sa godišnjim prometom od 1 milijarde evra.