Norbert Bálint, Wolf Theiss saradnik, kancelarija u Budimpešti

2014
image
Norbert Bálint je saradnik u Wolf Theiss kancelarije u Budimpešti . Pre dolaska u Volf Theiss, 2008 , Norbert je radio u Clifford Chance. Norbert je specijalizovana za sveobuhvatne savetodavne aktivnosti u vezi sa projekatima izgradnje elektrana, međunarodnim i domaćim sudskim sporovima ( ICSID , ESP ), koncesionim ugovorima, dugoročnim ugovorima o trgovini električnom energijom, proizvodnjom električne energije, obnovljivim izvorima energije , mrežnim ugovorima , snabdevanjem gasom i strukturama za naplatu putarine,  kako u Mađarskoj i u drugim zemlje centralne Evrope. On takođe pomaže klijentima u razvoju nekretnina i akvizicijama, građevinskim ugovorima i grinfild investicijama . Osim toga, Norbert je blisko uključen u telekomunikaciona regulatorna pitanjia i redovno komentariše  teme u okviru navedenih oblasti.