Kamilo Vrana - JPP predavač i konsultant; Predsednik upravnog odbora Energovizija d.d.

2014
image
Kamilo Vrana je veći deo svoje karijere bio deo internacionalnog poslovnog okruženja kao
direktor projekata i preduzeća. Od 2000. godine igrao je važnu ulogu u fundamentalnim reformama hrvatskog tržišta kao pomoćnik ministra za trgovinu pri Ministarstvu ekonomije i kao Guverner drzavnih rezervi, posle čega se pridruzio Ministarstvu inostranih poslova kao Generalni konzul u Istambulu i kasnije vođa Kancelarije za bilatelarnu ekonomsku saradnju.

U periodu 2007-2012. preuzeo je vodeću ulogu, nacionalnu i internacionalnu, u razvoju Javno-Privatnih Partnerstava (JPP) u Hrvatskoj kao direktor hrvatske JPP agencije od njenog osnivanja, Član EPEC-a i osnivac i vođa jugoistočne JPP mreže pri Kancelariji za regionalnu saradnju. U skorije vreme Gospodin Kamilo Vrana se vratio međunarodnom poslovanju i trenutno je angažovan kao predavač i konsultant za JPP, a aktivan je i kao predsednik Predsednik upravnog odbora kompanije Energovizija d.d.