You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Tomasz Wrzesiewski

Tomasz Wrzesiewski

CEO and senior consultant, Art Strategies Group, Poland


Menadžer i sa 20 godina iskustva u poslovanju i obuci, priznati stručnjak za optimizaciju procesa i upravljanje projektima u Evropi i svetu, vlasnik Art Strategy Group Sp. d.o.o. Trenutno vodi nekoliko prestižnih projekata u transportnoj i građevinskoj industriji, uključujući npr. vodeća evropska železnička kompanija kao i vodeća građevinska kompanija u Srbiji. Njegova dostignuća, posebno u pogledu primene Agile metodologije građevinskih projekata i modeliranja portfolija projekata korištenjem hibridnih rešenja uključujući elemente PMI, CCPM i Agile, bila su izvor inspiracije drugim trenerima i konsultantima.
Tomasz je dizajnirao i implementirao proces upravljanja projektima i izgradio kancelariju za upravljanje projektima (PMO) za mnoge kompanije i institucije u srednjoj Evropi. Više od 4 godine radi kao nezavisni konsultant za upravljanje projektima za srpski AzVirt Ogranak Beograd. Njegov inovativni proces praćenja primenjen je u izgradnji tunela Čortanovci. Sada se njegove vrhunske metode koriste za optimizaciju i praćenje izgradnje motoputa sa mostom preko reke Save.
Tomasz je takođe sarađivao u oblasti upravljanja i organizacije rada u Evropskom parlamentu, kancelariji premijera Poljske. Osim toga, Tomasz je bio konsultant u upravljanju za energetsku komisiju poljskog parlamenta.
Event details

Hybrid conference

Find out more
Social networks