REBEC vesti
Dolazak Hiltona i Merriot-a u Beograd
img
beogradska noc
Ovogodišnji REBEC je u svom razvoju u konceptualnom i programskom smislu potvrdio valjanost svoje orjentacije. Analizirajući teme i izbor govornika koji su na ukupno 13 panela prezentirali svoja razmišljanja o aktuelnoj situaciji stanja razvoja na tržištu nekretina u Srbiji i regionu, potvrđuje se neki tada izrečeni zaključci. Posle samo mesec dana od završetka REBEC-a 2011. teme vezane za retail, hotel development, upravljanje projektima, održivoj izgradnji i energetskoj efikasnosti uz standardno interesantne i očekivane teme o stanogradnji, uređenje delatnosti poslovanja o procenama vrednosti nepokretnosti, aktuelizuju se novim informacijama mnogo brže i kvalitetnije od očekivanja. Iako je letnji period i sezona godišnjih odmora, očigledno da je došlo vreme za konačnu realizaciju određenih aktivnosti i postupaka. Kao potvrda svega ovoga na tržištu su se pojavile nesporne činjenice i informacije o novim projektima i poduhvatima.
Formirano je „Udruženje procenitelja Srbije“ koje će od jeseni ponuditi uobličenu i zaokruženu proceduru edukacije i licenciranja lokalnih proceniteja svake vrste. Taj proces u svom daljem razvoju konačno će definisati obim i sadržaj lokalnih standarda za procenjivanje imovine i kapitala koji će aspolutno korespondirati sa međunardono priznatim standardima.
Na tržištu delovanja specijalizovaih kompanija za upravljanje projektima sa domaćim i stranim predznakom, jedna od prisutnih kompanija je odučila da se u okviru svoje delatnosti pojavi i kao generalni izvođač kod jednog stranog investitora, što u svetu nije neka prevelika novotarija. Takođe, druga kompanija tog profila je donela odluku da u Beograd uspostavi svoj regionalni centar, koji će geografski pokrivati i tržišta zemalja koja su već u Evropskoj Uniji.
Što se tiče tema vezanih za energetsku efikasnost i održivu izgradnju brojnije su najave i objave održavanja specijalizovanih kursteva merodavnih firmi i udruženja, koje će svojim polaznicima po savladavanju i usvajanju novih znanja, ponuditi neku vrstu sertifikacije tih znanja.
U okviru retial tržišta koji se u Srbiji uglavnom vezuje za „trgovinu“ a ne za prizvodnju, nešto pre REBEC-a 2011. započeo je realizaciju projekat u Novom Sadu od 30.000m2. Takođe, najavljen je početak razvoja jednog projekta iste namene u centralnoj Srbiji kao što je potvrđeno jedno investiciono partnerstvo za već izabranu lokaciju u Šapcu sa inostranim partnerima. U bar tri mix use projekta koji se razvijaju u Beogradu, retail je centralni sadržaj oko koga će se kao „sidraša“ razvijati ostale namene korišćenja kao što su kancelarijski i apartmanski.
Ali ovoga trenutka, sigurno najvredniji podatak vezan za razvoj hotelske industrije u Srbiji, predstavlja potvrđena informacija da su prestižni lanci hotela kao što su Merriot i Hilton odabrali lokalne partnere i njihove izabrane lokacije za svoje prve projekte u Beogradu. Na potezu od Slavije do Kalemegdana ovi lanci će za sada imati po jedan svoj objekat s tim što će Hiltom biti jedan potpun greenfield poduhvat a Merriot će se realizovati kroz adapatciju i rekonstrukciju postojećeg objekta. Imajući u vidu da se vrlo brzo očekuje ponovno pokretanje završetka projekta rekonstrukcije Metropola i početak rekonstukcije hotela Jugoslavija. Uz već započete gradnje hotela u Bloku 11a na Novom Beogradu i hotela na Mostarskoj petlji, uz očekivanje da na jesen krene gradnja još jednog hotela na Novom Beogradu kod Arene, to sve predstvalja još jednu potvrdu da su ove godine dva održana panela vezana za razvoj hotelske industrije na REBEC-u 2011. potvrdila očekivanja organizatora da je hotelska industrije ovoga momenta najpreporučljivija i najprivlačnija vrsta nekretnina koja se i u ovim kriznim vremenima nesmetano mogu razvijati.
Što se tiče pak sektora stanogradnje njen razvoj će u osnovi i dalje biti uslovljena ne odnosom potražnje i ponude već sadašnjim ekonomskim moćima i potencijalima koja vladaju ovoga momenta na tržištu i vezana su za potencijalne kupce. Veća ponuda nema mogućnost da privuče veći broj sposobnih kupaca da kroz eventualno ozbiljnije obaranja cene kvadrata pospeši kupovinu. Banke i dalje vode restriktivnu politiku ulaznih uslova koje svaki preduzetnik mora da zadovolji da bi zainteresovana banka investiciono podržala razvoj projekata većih blokova stanogradnje ili potencijalnih klijenata koji ipak na neki način bonitetni da dobiju kredit.
Jedina povoljnost koja sada vlada na tržištu razvoja nekretnina, je činjenica da su cene izvođenja u odnosu na prethodni period i dalje u silaznom režimu iznosa cena ali da taj segment nije dovoljan da se snizi ukupna cena kvadrata. Cene opremanja loakcija ostaju iste ali i pored važeće povoljnosti od 50% za avansno plaćanje komunalija ne postoji dovoljan broj preduzetnika koji su to u stanju da realizuju. Isto tako trenutna sitaucija na tržištu nije dovoljno „teška“ da bi uozbiljila i urazumila investitore da kroz smanjenje projektovanih marži prodajnih cena kvadrata stanogardnje, ona bude eventualno prihvatljivija.
To samo znači da dolazi vreme kada će svi učesnici u razvoju ovog segmenta nekretnina, morati vrlo brzo da zajednički definišu možda neke nove uslove poslovanja. Ti neki novi uslovi će na svim poljima koje dodiruju i prate razvoj nekretina apsolutno i/ili ih potpuno urediti. Tada će i ostali segmenti tržišta posebno oni vezani za industrijske i nekretnine maloprodaje, dodatno pospešiti ove segmente investicija.
Ostaje da vidimo da se krajem leta kada se ponovo bude pravila aktuelna analiza, potrvdi ili negira sve gore navedeno kao što će već u oktobru na predstojećem EXPO REAL 2011. sajmu ponovo moći da uporedi stanje i potencijali razvojnih kapaciteta nekretnina u Srbiji.
Posle Rebec 2011
Poštovani,
Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je ovogodišnja REBEC 2011. konferencija uspešno završena i da su reakcije govornika i učesnika vrlo pozitivne.
Ove godine REBEC 2011. događaji održani su po četvrti put u hotelu Continental Beograd. U tri dana od 20. do 22.juna, učesnicima su prezentovane teme vezane za razvoj nekretnina i pratećih investicija u domenu retaila, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Veoma zapaženi su bili paneli tematski vezani za project management, investicije i hotelski development.Želimo posebno i ovaj put da istaknemo ostvarenu saradnju sa PKF hotelexperts-om iz Beča, koja je ostvarila sve zacrtane cilje kroz realizaciju dva panela na temu razvoja hotelske i turističke industrije.
Sa druge strane sajamski paneli su prvi put od osnivanja REBEC manifestacije iz 2008. godine, konačno izborili važnost svojom programskom orjentacijom, kroz plasman najčešće pominjanih tema u Srbiji u najširim profesionalnim strukturama. To su bili paneli vezani za razvoj stanogradnje, investicionog potencijala na planu industrijskog razvoja. I naravno, panel vezan za prikaz najsvežih iskustava u domenu razvoja arhitekture. Danas sve češći naziv arhitektonika, kao takav, potpuno i dodatno definiše, opredeljuje i podiže, kvalitet investicija u domenu fleksibilno-funkcionalnih prostornih koncepata u koje su pretpostavljene sve pretpostavke energetske efikasnosti i održivog razvoja.
Jedan od ciljeva koje je ovogodišnji REBEC postigao odnosi se na pokretanje Nacionalnog udruženja Procenitelja kada je osnivanje najavljeno na sajamskom panelu o procenama. Ovo udruženje će tokom leta usvojiti i ponuditi koncept razvoja lokalnih procena standarda kao što će do kraja jeseni 2011. ponuditi i model eduakcije. Taj proces će proizvesti prihvatljiv model licenciranja lokalnih profesionalaca koji se bave procenama vrednosti nepokretnosti.
Nadamo se da ćemo se videti na REBEC 2012, gde ćemo podeliti i međusobno razmeniti iskustva koja ćemo u međuvremenu ostvariti i možda najaviti neke nove pozitivne investicione tendencije u Srbiji i regionu. Naš tim će Vas redovno izveštavati o svim novitetima sa tržišta koje REBEC pokriva.
Takođe bili bi veoma srećni ukoliko već sada imate da nam saopštite predloge koji bi kvalitet i važnost REBEC-a već sledeće godine podigli na još viši nivo. Takođe bili bi Vam veoma zahvalni i da date neki kritički osvrt na koncept REBEC-a uopšte a posebno na REBEC 2011.

Srdačno Vas pozdravljamo, REBEC tim
REAL VIENNA 2011 i REBEC 2011.
img
Na upravo završenom Real Vienna događaju, izdavač AG Nekretnina i organizator REBEC događaja, FESTLENT d.o.o. inače jedan od pridruženih izlagača nacionalnog štanda Srbije koji je organizovala SIEPA u Hali D sajma u Beču, imali su zapažen nastup na ovom događaju i to kroz tri međusobno povezane akcije. Predstavljeno je novo izdanje AG Nekretnina, svim izlagačima je podeljen inoviran liflet kao najava održavanja REBEC-a 2011.
Treća i možda najvažnija stvar je učešće glavnog i odgovornog urednika AG Nekretnina i REBEC direktora, Opsenica Aleksandra kao govornika na panelu tematski vezanog za Razvoj hotelsko-turističke industrije. Akcenat je bio na razvoj područja Jadranskog primorja kao izuzetne investicione destinacije u hotelsko-turističke sadržaje ali je imajući u vidu kontekst teme proširen geografski aspekt diskusije i na potencijale u Srbiji. Modeartor panela je bio gdin Gerhard Rodler, izdavač Immobilien magazina i urednik IMMOflasha specijalizovane televizije koja prati teme vezane za razvoj nekretnina, a od govornika još Pierre Vachar, direktor Jupiter Adria A.G., developera koji sada ima u razvoju 6 turističko-hotelskih sadržaja na Hrvatskom primorju i Gdin Otmar Michaeler, glavni čovek u hijerarhiji Falkensteiner Michaeler Turism Groupe koja je u Beogradu prošli petak svečano položila kamen temeljac svog prvog mix use projekta (hotelsko-kancelarijski komplex) u Bloku 11A koga je zamislio i projektno uokvirio, prof Boris Podrecca. 
Interesantno je navesti da je opšti zaključak da se tržište Srbije dosta dobro kotira, da su prepoznati napori administarcije da ulaganjem u infrastrukturu spreme i potpomognu brži dolazak zainteresovanih investitora u Srbiju, posebno onih koji se bave razvojem hotelske i turističke industrije. Ali je isto tako u međusobnoj diskusiji govornika zaključeno da ipak u celom regionu nije jasna i potpuna strategija razvoja ovog segmenta, jer kako je rekao Gdin Michaeler, razlika u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori ne postoji po pitanju vremena trajanja izdavanje dozvola i podizanja ažurnosti svih aktivnosti loaklnih administracija kaje treba svojom ažurnošću da potpomognu napore investitora. 
Ovaj nastup našeg predstavnika, jedinog govornika iz Srbije ove godine na konferencijskom programu Real Vienna 2011 je praktično bio uvod u finalni dogovor sa PKF Hotelexpert-s iz Beča, najjače komapnije za hotelski development i prateći konsalting, da uobliči ovogodišnje partnerstvo u programskom smislu za ovogodišnje REBEC događaje vezano za organizaciju dva panela na temu razvoja hotelsko-turističkih sadržaja u Srbiji i regionu. Ako se samo spomenu govornici kao predstavnici kompanija kao što su ImmoRent, Accor i Residor hotela, Soravia-e, CMS-a i posebno predstavnika projekta PortoMontenegra u kome se razvija jedan Four Season hotel i jednog od potpredsednika Kempnisky grupe, onda se zaista treba zapitati da li ovaj kvalitet zvučnih imena i njihovih najreprezentativnih predsatvnika, treba dodatno da ukaže na potencijale Srbije što se tiče razvoja hotela i pratećih turističkih sadržaja? 
U međuvremenu je stigla i potrvda da će na jednom od tih panela uzeti učešće i državni sekretar za turizam u Ministarstvu ekonomije i regioalnog razvoja, dr. Goran Petković.
PROPRIO - MEĐUNARODNI SAJAM NEKRETNINA I INVESTICIJA U SLOVENIJI 23. i 24. mart 2011. Izložbeni i kongresni centar u Ljubljani (Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, Slovenija)
img
Krajem marta (23. i 24. marta 2011.) će biti održan drugi Međunarodni sajam nekretnina i investicija u Sloveniji - PROPRIO. To je savršena prilika za sve one koji rade u oblasti nekretnina i investicija da se okupe na jednom mestu i da zainteresovanoj publici daju sve relevantne informacije u vezi kupovine, prodaje, izdavanja i restauracije nekretnina. Posetioci imaju priliku da iz prve ruke dobiju informacije o svemu što je ključno za kvalitetnu transakciju u vezi nekretnina. Sajam će predstaviti slovenačke i međunarodne agencije koje se bave razvojem nekretnina, developere investicionih projekata, agencije za regionalni razvoj sa investicionim projektima, kompanije koje nude usluge posredovanja u vezi nekretnina, ekonomsko i pravno savetovanje, građevinu, geodetske i inženjerske kompanije, arhitektonske biroe, osiguravajuća društava, banke, i druge koji su aktivni u oblasti razvoja nekretnina. Proprio takođe ima mnoge paralelno organizovane prezentacije, promocije i diskusije edukativnog karaktera. Javna agencija za preduzetništvo i strane investicije Slovenije će dati savete o tome kako predstaviti projekte stranim investitorima na odgovarajući način, partner iz Srbije će predstaviti slovenačke projekte koji su već realizovani u Srbiji, Udruženje za zelenu gradnju Slovenije (DSG) će posvetiti program za četvrtak zelenoj gradnji. Ovogodišnja novost je izložba "Hajde da gradimo trajno, hajde da radimo u harmoniji sa prirodom", u okviru koje će referentni radovi iz zelene gradnje biti predstavljen od strane DSG.
Povećan interes za ulaganje u nekretnine u Jugoistočnoj Evropi!
img
Investitori su veoma zainteresovani za investicije u nekretnine u regionu Jugoistočne Evrope, koji ima veliki potencijal i obezbeđuje veliki povrat kapitala. O tome govori i interes velikog broja kompanija iz Makedonije i regiona za učešće na REAL EX Skoplje 2011 - Prvi sajam za nekretnine i investicije. Ulaganja u nekretnine u Evropi, posebno u regionu jugoistočne Evrope poslednje godine pokazuju rast. Izveštaj kompanije Jones Lang Lasalle, pokazao je da su direktne investicije na evropskom tržištu nekretnina u 2010 dostigle 20,6 milijardi evra, 68 odsto više nego u prethodnoj godini. Promet na tržištu nekretnina u centralnoj i istočnoj Evropi, prema podacima CB Richard Ellis je prošle godine u odnosu na 2009, porastao za čak 90 odsto, na pet milijardi evra. "Tržište nekretnina izlazi iz krize i sada je spremno za nova ulaganja, nastavak stopiranih i pokretanje novih stanbenih, poslovnih,komecijalnih, administrativnih i turističkih projekata. U tom pogledu naša platforma REAL EX pruža odličnu priliku za razvoj i investicije, kao i za direktno povećanje prodaje ", rekao je direktor Leorona za JIE Igor Čučkov. REAL EX u organizaciji Leoron grupe iz Dubaija, kompanije specijalizovane za kreiranje, organizovanje i marketing biznis događaja održaće se 1. do 5. Marta 2011 u Metropolis areni Skopskog sajma, paralelno sa tradicionalnim sajmom za građevinu. Sajam REAL EX 2011, koji će biti tradicionalna manifestacija, obuhvata petodnevni izložbeno-prodajni deo na kojem će se na jednom mestu naći prodavci i kupci nekretnina i potencijalni investitori,banke i agencije za nekretnine, opštine, kao i arhitektonska i dizajn studija. Predstavljajući svoje projekte i objekte širokoj publici izlagači će značajno povećati direktnu prodaju i mogućnosti prodaje, skratiti vreme za povrat investicije, a u isto vreme imaju priliku za sastanke i kontakte sa liderima na tržištu nekretnina u regionu, ekspertima, kao i velikim brojem klijenata, partnera i potencijalnih investitora. U okviru REAL EX Skoplje 2011 održaće se dvodnevna Konferencija za investicije i nekretnine, gde će pedesetak stručnjaka iz Evrope, Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) diskutirati o savremenim trendovima i inovacijama u sektoru nekretnina. Žiri će izabrati najbolje projekte i kompanije, kojima će na gala večeri biti dodeljene REAL EX nagrade za 2011 godinu. Sve ostale detalje o ovoj manifestaciji možete videti na: www.realexskopje.com
Srebrni sponzori
media