Susanne Lorencin, Partner, Head of Workplace Strategy EMEA, Cushman & Wakefield, London

2020
image
Susanne je partner u kancelariji kompanije Cushman & Vakefield u Londonu i vodi departman zadužen za Strategiju i organizaciju radnog okruženja u Velikoj Britaniji. Ima veliko iskustvo rada sa klijentima iz korporativnog i javnog sektora širom EMEA.

Susanne povezuje organizacionu kulturu i performanse kako bi stvorila inovativna fizička i virtualna radna okruženja.  Njen humanocentričan pristup, baziran na istraživanjima i dokazanoj metodologiji, daje odgovor na promene radnih procesa, ponašanja, agilnosti i tehnologije, a u skladu sa organizacionim pokretačima poslovanja.

Njeni klijenti, kao što su Mastercard, ING, Roche, L'Oreal, Coca-Colu, BP i HSBC, trebalo je da iznađu dosledne i usklađene promene koncepta radnog okruženja.

Susanne je razvila mnoge smernice za organizaciju radnog okruženja, a takođe je doprinela razvoju uputstava BCO-a. Redovno nastupa na forumima javnog i korporativnog sektora, gde govori o trendovima u oblasti organizacije radnog ambijenta. Dobila je CoreNet Luminari nagradu na samitu EMEA za 2015. godinu.