Uroš Đorđević, Partner, Živković Samardžić Law Office

2014
image
Uroš je partner u Živković Samardžić advokatskoj kancelariji - jednoj od vodećih full-service nezavisnih advokatskih kompanija u Srbiji, a praksa mu se zasniva na sledećim zakonskim  oblastima M&A, infrastruktura, energetika, nekretnine, parnice i trgovačka društava i sve to u poslednjih 11 godina. Uroš se specijalizovao za korporativno pravo i M & A, nekretnine / građevinske i finansijske usluge. Njegova konsultantska stručnost prvenstveno je usmerena na spajanja i akvizicije, složene poslovne ugovore, nekretnine, građevinu i nekretnine, finansiranje projekata i infrastrukture.
 
Uroš je savetovao:
-Bluehouse, sa sedištem u Grčkoj,  menadžment kompaniju  za privatne equity investicije, s naglaskom na imovinu i infrastrukturu tržišta jugoistočne Europe tokom za akvizicije i zakup 35.000 i više kvadratnih metara nekretnina u Beogradu,
-Arxikon, grčku građevinska kompanija, kao glavnog izvođača za izgradnju centra za distribuciju u vrednosti od 50 miliona eura za Delhaize Srbija u Staroj Pazovi,
-Austrijska razvojnu agenciju (ADA) kao naručioca u procesu sprovođenja Projekta obnove Golubačke  tvrđave kao deo komponente 5 u akciji "Socio-ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji", dodeljenje ADA od strane Evropske komisije ( IPA 2011 sporazum o finansiranju),
-Oiltanking (Marquard & Bahls podružnica – Global 500 korporacija) tokom procesa pregovora i izrade Memoranduma o razumevanju o strateškom partnerstvu s Republikom Srbijom (potpisan 20. februara 2014) na vrednosti od 50 miliona eura gradnje skladištenih objekata uz upravljanje srpskih rezervi  nafte i naftnih derivata .