Esther McDermott, Partner, Dentons, London

2019
image
Esther je partner u međunarodnoj advokatskoj firmi Dentons. Ona ima iskustva u građevinskim sporovima, ali i sporovima vezanim za nekretnine. Tačnije ona preuzima rešavanje svih vrsta sporova između poslodavaca, glavnih izvođača i podizvođača, uključujući i arbitražne postupke (kako domaće, tako i internacionalne), sudske sporove pri tehnološko-građevinskom sudu i višem izvršnom sudu Engleske i Velsa, medijacije (posredovanja) i presude.

Esther je nedavno bila savetnik u sporovima oko plaćanja (konačni obračun i varijacije), građevinskim sporovima nastalim usled inicijative privatnog finansijanja (PFI), neprofesionalnih claim-ova protiv konsultanata, grešaka i produživanja rokova

Legal 500 (2018, godine) opisuje Esther kao “odlučnu, vrednu i uvek korak isred situacije, koja igra glavnu ulogu u velikim sporovima Dentons-a “ Komora takođe 2018, godine identifikuje Esther kao “veoma vrednog radnika”. Jedan od izvora navodi : “Ona je zaista voljena od strane svojih klijenata, objektivna je i realna.”