Nikola Suzić, Direktor Odeljenja za upravljanje kolateralom, Direkcija za strateško upravljanje rizicima i kontrolu, UniCredit Banka, Srbija

2018
image
Nikola Suzić trenutno je direktor odeljenja za upravljanje kolateralom u okviru Direkcije za starteško upravljanje rizicima I kontrolu u UniCredit banci Srbija, angažovan na analizi svih velikih projekata i kolaterala UniCredit banke. Nikola ima 10 godina iskustva u industriji nekretnina, kako na konsultantskoj, tako i na strani investicija. Pre pristupanja UniCredit banci, bio je viši procenitelj nekretnina u NAI Atirum-u i CBRE-u. Njegova specijalizacija je postignuta u bankarstvu, sektoru nekretnina i zakonodavstvu o korišćenju sredstava obezbeđenja za ublažavanje kreditnog rizika. Nikola je magistrirao na menadžmentu i razvoju nekretnina na Univerzitetu Heriot Watt, Edinburg u Škotskoj. Pored toga, stekao je diplomu iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
Nikola je sudski veštak iz oblasti ekonomije i finansija, a poseduje i domaću licencu za vrednovanje nekretnina.