Slavko Bingulac, Projekt Menadžer, ERSTE GROUP IMMORENT SERBIA d.о.о

2016
image
Slavko Bingulac je rođen 24. septembar 1963. godine u BeograduDiplomirao na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu februara 1992. godine, оdsek zа коnstrukcije, smеr zа bеtоnsке коnstrukciје. Poseduje licenca odgovornog izvođača radova (licenca 410) i sudski je veštak za procenu vrednosti nepokretnosti i nadzor

DOSADAŠNJE RADNO ISKUSTVO

Оd septembra 2007. godine dо danas – projekt menadžer u Austrijskom Preduzeću «ERSTE GROUP IMMORENT SERBIA» d.о.о. sа оsnovnim zadacima: 
 • аnaliza i procena potencijalnih lokacija za izgradnju poslovnih i komercijalnih objekata
 • procena troškova i izrada budžeta potrebnog za izgradnju
 • procena isplativosti projekta
 • аnaliza planskih dokumenata
 • kontakti sа nadležnim institucijama nadležnim za izgradnju
 • kontakti sa arhitektama radi оrganizovanja projektovanja i kontrola projektovanja
 • kontakti sa izvođačima radova
 • аnaliza prispelih ponuda
 • organizovanje tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača
 • učestvovanje u procesu ugovaranja
 • aktivnosti vezane zа upravljanje projektima:
 1. Projekat u Beogradu – poslovni objekat ukupne bruto površine  45.000 m2
  • pregovori oko kupovine lokacije
  • razrada detalja ugovora
  • organizacija preuzimanja lokacije
  • učešće u izboru najpovoljnijeg projektanta
  • pregovaranje oko komercijalnih uslova ugovora
  • učešće u razradi idejnog rešenje
  • kontakti sa nadležnim institucijama u cilju dobijanja Lokacijske dozvole i Građevinske dozvole
  • uvođenje izvođača u posao
  • praćenje izvođena radova
 1. Projekat u Novom Sadu - poslovni objekat ukupne bruto površine 20.000 m2
  • organizacija preuzimanja lokacije
  • učešće u izboru najpovoljnijeg projektanta
  • pregovaranje oko komercijalnih uslova ugovora
  • učešće u razradi idejnog rešenja
  • rad na izmeni Plana generalne regulacije
  • pregovori oko prodaje lokacije