Petar Brajović, Direktor odeljenja za upravljanje kolateralom, Direkcija za strateško upravljanje rizicima i kontrolu, UNICREDIT BANKA SRBIJA JSC

2016
image