Shafee Jones-Wilson, Poslovni razvoj kontinentalne Evrope, Građevinske usluge, AECOM

2016
image