You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

dr Zorana Matić – Isautier

dr Zorana Matić – Isautier

Predavač i istraživač, Georgia Institute of Technology, Atlanta, SAD


dr Zorana Matić je arhitekta, predavač na Arhitektonskom fakultetu, na Georgia Institute of Technology i istraživač u SimTigrate Design Lab, Georgia Tech, Atlanta, SAD.
Njeno istraživanje se fokusira na uticaj građene sredine na kvalitet života i zdravlje pojedinaca i populacije. Ona proučava interakciju našeg izgrađenog okruženja i našeg prostornog ponašanja, polazeći od principa environmentalne psihologije i koristeći svoju ekspertizu u prostornoj analizi, i ergonomiji kao osnove dizajna.
2016. godine pridružuje se SimTigrate Design Lab (Georgia Tech) kao istraživač, gde je angažovana na naučno-istraživačkim projektima u domenu dizajna i planiranja zdravstvenih prostora i organizacije i procesa rada u zdravstvu. Radila je na brojnim projektima, pre svega na dizajnu jedinice za negu i izolaciju bolesnika sa infektivnim bolestima (izolatori - biocontainment units) sa aspekta bezbednosti zdravstvenog osoblja tokom pandemije (epidemija Ebole 2014-2016, pandemija COVID-19 u 2020), potom dizajnu dnevnog centra za osobe sa demencijom i kognitivnim poremećajima.
Za istraživanje uticaja dizajna na bezbednost zdravstvenog osoblja tokom pružanja nege bolesnika sa infektivnim bolestima u uslovima pandemije, nagrađena je nagradom za istraživača godine u domenu dizajna zdravstvenih prostora (Healthcare Design Magazine, 2020).
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže