Aleksandar Baumgartner, Rukovodilac projekta, Palfinger, Austrija

2023
image
Aleksandar Baumgartner je rukovodilac projekta svetskog lidera na tržištu inovativnih rešenja za kranove, kompanije PALFINGER, u Srbiji. On je odgovoran za aktivnosti kompanije PALFINGER blizu Niša, gde se trenutno gradi savremeni proizvodni kompleks. Investicijom u Srbiju, PALFINGER značajno proširuje svoje proizvodne kapacitete u regionu Srednje i Istočne Evrope i dosledno sledi uspešan put kao globalni pružalac inovativnih kompletnih rešenja za veću efikasnost i bolju upotrebljivost.
Aleksandrov zadatak obuhvata koordinaciju svih mera i obaveza u vezi sa PALFINGER u Srbiju. Takođe, odgovoran je za tehnički dizajn, uključujući primenu Lean principa u fazi projektovanja budućih pogona. Koordinira globalni tim interno i eksterno angažovanih stručnjaka iz različitih disciplina, od dizajna do tehnologije, od pravnih do marketinških, kao i finansija i ljudskih resursa.
Aleksandar se pridružio odeljenju za inovacije kompanije PALFINGER 2016. godine kao inženjer i rukovodilac projekta. Nakon dve godine, prešao je u operativno područje i 2019. godine preuzeo upravljanje PALFINGER-ovim proizvodnim sistemom (Lean Menadžmentom)  u Austriji. U 2020. godini preuzeo je odgovornost i za održavanje postrojenja i IT. Od 2021. godine u potpunosti je usmeren na uspeh kompanije PALFINGER u Srbiji. 
Aleksandar je diplomirao mašinstvo i ekonomiju na Tehničkom univerzitetu u Gracu, Austrija, a takođe ima i master diplomu iz mašinstva sa istog univerziteta. Poseduje blackbelt certificate za lean proizvodnju koji je stekao na Univerzitetu Steinbeis u Berlinu.