Eva Gostiša, Advokat, Jadek & Pensa

2014
image
Evina glavna područja aktivnosti su intelektualna svojina, imovinsko pravo, parnice.
 
Eva je član Slovenačke advokatske komore, član Međunarodnog udruženja o trgovačkim markama (International Trademark Association - INTA), član INTA Bulletin Committee Meeting, EU & Central Asia, i nalazi se na  Listi arbitara ARNES-a, akademske i istraživačke mreža Slovenije (sporovi u vezi sa nazivima domena).
 
Kada je u pitanju  imovinsko pravo, Evin je primarni fokus na akvizicijama nekretnina, tj. u smislu
razvoju nekretnina, i ona savjetuje domaće i međunarodne klijente u toj stručnoj oblasti.