Andrew Peirson, MRICS, Vodeći direktor, JLL SEE region

2017
image
Andrew je trenutno rukovodilac regiona jugoistočne Evrope za JLL. Pozicioniran između predstavništava firmi u Bukureštu i Beogradu, ima celokupnu odgovornost za operacije JLL, obuhvatajući rad u preko 9 zemalja regiona. Takođe je član Upravnog odbora CEE.
 
Radno iskustvo
Andrew se pridružio kompaniji (tada kao King Sturge) 2001.godine u Velikoj Britaniji, a 2004.godine se preselio u predstavništvo u Pragu i vodio timove kancelarijskog i industrijskog lizinga širom Češke i Slovačke, radeći sa brojnim međunarodnim i domaćim menadžerima razvoja na lizingu najvećih poslovnih prostora u regionu.

Andrew je ušao u region jugoistočne Evrope 2008.godine, a u Bugarsku povodom pokretanja novoformiranog predstavništva u Sofiji. 2011.godine, nakon spajanja JLL i King Sturge, Andrew se preselio u Beograd, kako bi  rukovodio novoformiranim SEE regionalnim centrom, sa fokusom na 4 ključna tržišta Bugarske, Hrvatske, Srbije i Slovenije. 2015.godine, Andrew je proširio svoju ulogu u regionu, preuzimajući svu odgovornost za prostor jugoistočne Evrope, sa ciljem uključenja Rumunije. Danas rukovodi predstavništvom JLL u Beogradu i nadgleda kancelariju u Bukureštu.
 
Obrazovanje i članstva
  • Diplomirani ekonomista
  • Član RICS od 2003. godine