You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Žarko Malinović

Žarko Malinović

Pomoćnik ministra, Ministartsvo unutrašnje i spoljne trgovine, Srbija


Odgovoran za kreiranje i sprovođenje makroekonomske politike u oblasti cena; tržišne ponuda i kretanje cena i odnos ponude i tražnje; praćenje i analizu razvoja poslovanja i trgovine sa predlozima mera za stabilizaciju kretanja na tržištu; predlaganje sistemskih rešenja o posebnim uvoznim dažbinama, pre svega poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; priprema stručnih osnova za izradu zakona, podzakonskih akata i njihovih izmena; praćenje i sprovođenje donetih propisa iz delokruga Sektora; sprovođenje utvrđene ekonomske politike u oblasti cena; praćenje i analiziranje kretanja cena proizvoda i usluga, pre svega javnih preduzeća, analiziranje kretanja kupovne moći i životnog standarda stanovništva; predlaganje aktuelnih mera ekonomske politike koje utiču na stabilnost cena; praćenje i analizu stanja u oblasti konkurencije; izrada stručnih osnova za definisanje mera i aktivnosti za unapređenje konkurencije i predlaganje mera za intenziviranje primene evropskih standarda u oblasti zaštite konkurencije, rukovođenje realizacijom projekta nastupa Republike Srbije na Međunarodnoj izložbi EXPO 2025 Osaka.
Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže