You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Branislav Miletić

Branislav Miletić

Direktor i partner, Horvath HTL Beograd, Srbija


Branislav Miletić je direktor i partner Horvath HTL Beograd. Kompaniji se pridružio 2012. godine i učestvovao je u brojnim projektima razvoja turizma i hotela na međunarodnom, regionalnom, nacionalnom i destinacijskom nivou. Stekao je značajno iskustvo u turističkoj politici, strategiji i planiranju, destinacijskom menadžmentu, marketingu destinacije i drugim projektima u turizmu i ugostiteljstvu. U poslednje vreme bio je angažovan kao rukovodilac projekta za izradu master planova razvoja turizma za Opštinu Irig – Vrdnička banja, Vranjska Banja (termalna banja) i arheološko nalazište Belo Brdo Vinča; kao i za pripremu dosijea ponude /kandidature Republike Srbije / Grada Beograda za organizovanje EKSPO 2027. Trenutno vodi tim stručnjaka koji priprema nacrt nove Strategije razvoja turizma Republike Srbije za period od 2024. do 2033. godine.
Prethodno je radio u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnoj korporaciji za razvoj turizma kao specijalni savetnik državnog sekretara za turizam za razvoj projekata i projektno finansiranje, podržavajući sprovođenje turističke politike, posebno u oblasti turističke infrastrukture i konkurentnosti destinacija. Pored toga, tokom rada u Ministarstvu radio je sa UNDP-om, Svetskom turističkom organizacijom UN, UNOPS-om, GIZ-om i programima koje finansira EU na definisanju i realizaciji različitih projekata.
Branislav je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodna ekonomija. Tokom studija dobijao je stipendije Fondacije Konrad Adenauer i Ekonomskog fakulteta. Branislav je radio kao viši savetnik za strategiju i projekte za VindVision, belgijski developer obnovljivih izvora energije, EKSIT festival i brendove, Javnu radiodifuznu mrežu Vojvodine, Fondaciju Ekonomskog fakulteta i bio je izvršni direktor Transparenci International Srbija.
Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže