Po čemu je grad Šabac bolji od drugih destinacija u Srbiji?

image
sreda 23. april 2014.
Imajući u vidu dnevne aktivnosti svake lokalne samouprave u Srbiji, koja čini svakakve napore da privuče što veći broj investitora, nije nebitno šta se po opštinama dalje radi sa novcem koji potiče od poreskih obveznika. Poboljšanje investicione klime koja treba da privuče i umnoži što veći broj poreskih obveznika, privatnih i fizičkih lica, sa druge strane mora da diktira i što bolje ulaganje u podizanje kvalitet života. Po rečima gdina Miloša Miloševića, gradonačelnika grada Šapca, povećanje broja zaposlenih mora adekvatno da podigne brigu o podizanju kvaliteta života. Lokalna samouprava ne sme da bude rigidna i treba da bude izgrađena kao efikasan sistem. Taj efikasan sistem u krajnjoj liniji podići će priliv u budžet iz koga će se dalje pažljivo usmeravati i favorizovati napori koji će podići kvaliteta života građanstva svih uzrasta a posebno onih koji su zaposleni.

Zaposleni nemaju mnogo ni vremena ni prilike da se bave administarcijom u svakom pogledu i zbog toga ta administracija mora biti podešena na najviši nivo efikasnosti. Tako se zatvara taj čaroban krug.  
Ukoliko želite da vidite celu izjavu klikniite ovde.