Nedelju dana pred REBEC 2016

image
Druga od četiri posebne progranske celine na ovogdišnjem REBEC-u koja je popunjena na ovogodišnjem REBEC-u je „Retail Devlepoment Afternoon“.  Premijerno na tri međusobno povezane tematske celine predstaviće se aktuelan razvoj retail sektora u Srbiji i SEE regionu. Detallje možete videti na:
http://rebec.rs/mediamat/general/Retail_development_Afternoon_with_RETAILSEE_final_srp_SA%20GOVORNICIMA.pdf