Eksluziva u najavama MAPIC događaja

image
MAPIC je očigledna poslovna sajamska priča, koja potvrđuje da njegovi organizatori, pronalaženjem novih mogućnosti daljeg razvoja tih događaja, pozitivno čuvaju, brane i šire svoj postignut bonitet i važnost.  
U ovom svetlu, nastavljajući da razvija kvalitet svojih događaja, ReedMidem je po pitanju MAPIC-a ove godine prvi put sproveo u četiri određenai datuma i u gradovima na raznim stranama sveta, 4 događaja / sretanja, koja služe da podignu i pomognu bolju pozicioniranost MAPIC-a.

Najavljeni događaji su održani u Londonu, Milanu, Parizu i Njujorku, repsektivno 4. juna, 30. Juna, 2. Jula i 14. Jula. Tako je udahnut u postojeći krvotok organizatora novi podstreh da se istraje u nastojanjima osvajanja sveta prirodom specijalizovanih priča ReedMidem-a.
Detaljnije možete videti na:

Izvor: AG Nekretnine