IV Godišnja EuropaProperty CEE Investment & Green Building Awards ceremonija - 30. oktobar 2014.- InterContinental Hotel

image

EuropaProperty’s CEE Investment Awards & Green Building Awards je jedina ceremonija dodele nagrada koja prepoznaje i ukazuje čast izvrsnosti u investicionom sektoru CEE regiona. Nagrade će biti dodeljene kompanijama i pojedincima koji su pokazali najbolje ukupne performanse tokom poslednjih godinu dana, kao i istaći  investicione transakcije koje su proizvele konzistentne rezultate i visoku verovatnoću da investitori neće biti razočarani u budućnosti.Kriterijumi: Investitori moraju biti aktivni u CEE regionu. Da bi imali pravo da budu nominovani, svi poduhvati treba da budu završeni 2013 (Q4)/14. Nominacije će biti ocenjivane prema sledećim  kriterijumima: Investicioni ciljevi/ Krajnji ishod/ Performanse/ Iskustvo/ Poznavanje sektora/ Komunikacija sa partnerima/ Reputacija i usaglašenost.

Kliknite na sledeće linkove za više informacija o:
- Kategorijama/ Procesu nominacije
- Članovima žirija
- Programu Foruma/ Gala dodeli nagrada
- Sponzorstvu događaja
- Voditelju ceremonija
- Mestu održavanja i smeštaju
- Kontakt organizatora