Craig Smith, osnivač i izdavač, Europa Property

2015
image
Craig Smith je osnivač i izdavač nekoliko publikacija, sa preko 15 godina iskustva u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Rusiji i Aziji. Poseduje dugogodišnje iskustvo u organizaciji poslovnih događaja, konferencija, panel diskusija vezanih za razvoj nekretnina, energije, finansiranja filma, opšteg poslovanja i političkog sektora. 

Štampane publikacije koje izdaje obhvataju sledeće naslove:
(magazini komercijalnih nekretnina) The Wire, The CEE-Russia Real Estate Guides, (opšte poslovanje) BizPoland Magazine. 

Asocijacije: Asocijacija Profesionalaca Zelene Gradnje (Centrala i Istočna Evropa).

SEE Awards Gala i Forum je specijalni događaj koji pokriva Jugoistočnu Evropu održan u poslednjih 10 godina. Sledeći će se održati u Bukureštu, Rumunija, 21. Aprila 2016.