Costanza Russo,Partner, Winston & Strawn

2015
image
Costanza Russo  je partner u Winston & Strawn kancelariji u Londonu. Ona svoju praksu fokusira na internacionalne Projekte i finaniranje infrastrukture sa naglaskom na saobraćajnu infrastrukturu i obnovljive izvore energije, opšte finansiranje, kreditiranje pravnih lica, finansiranje nekretnina.

Gospođa Ruso ima više od 10 godina iskustva u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucija (MFI), komercijalnim bankama, vladama, korporacijama i sponzorima u finansiranju i refinansiranju velikih Projekata, uglavnom u Istočnoj
Evropi. Gospođi Ruso je dodeljeno zvanje "Advokat asistent godine" od strane magazina „The Lawyer Magazine“ u 2008.