Gary Morrell, Urednik, EuropaProperty, CEE Real Estate Guides

2019
image
Gary Morrell je rođen u Nottinghamu,gde je radio je nekoliko godina kao novinar zadužen CEE region. Trenutno živi u Mađarskoj i urednik je Europaproperty CEE Real Estate Guides.