Dragan Drača, Direktor poresko pravne službe, PricewaterhouseCoopers, Serbia

2019
image
Dragan Drača je direktor PvC Srbija, pravne službe i ima više od 15 godina profesionalnog iskustva u poreskom konsaltingu. Dragan ima veliko iskustvo u oporezivanju nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori, uključujući poresko strukturiranje tokom čitavog životnog ciklusa projekta, spajanje i akvizicije, rad sa poreskom upravom i rešavanje složenih poreskih pitanja. Dragan je savetovao najistaknutije lokalne i regionalne firme za nekretnine, uključujući Merrill Linch / MPC Properties, Delta Real Estate, GTC, Marfin, Lamda, Capital Estate.

Takođe, proveo je godinu dana u međunarodnom poreskom timu za spajanja i akvizicija u PvC Irskoj, savetujući ugledne kuće sa privatnim kapitalom o transakcijama širom Evrope, Azije i Amerike.

Dragan je predsednik Odbora za poreze Saveta stranih investitora i član upravnog odbora Srpskog ogranka Međunarodne fiskalne asocijacije. Tokom godina pomagao je i uticao na oblikovanje poreskih zakona u Srbiji i promovisao reforme kroz te organizacije.

Dragan je magistar ekonomskih nauka Univerziteta u Beogradu.