Nebojša Bekčić, COO, INTELLEX D.O.O, Belgrade

2019
image
Nebojša Bekčić je stručnjak za tehnološka rešenja i bankarstvo (poslove sa stanovništvom) sa više od dve decenije međunarodnog iskustva. Trenutno radi na razvoju i distribuciji nekoliko inovativnih softverskih i tehnoloških rešenja i proizvoda za međunarodno tržište kao COO beogradske IT kompanije INTELLEX, koja je specijalizovana za izradu specifičnih softverskih rešenja prilagođenih potrebama klijenata i za konsalting u oblasti informacionih tehnologija.
 
Intellex trenutno radi na promociji i plasmanu softverske platforme namenjene različitim društvenim zajednicama, koja je sa uspehom implementirana kao dodatni način za poboljšanje kvaliteta života stanovnika u dva velika rezidencijalna kompleksa u SAD.
 
Pre dolaska u svet tehnološkog preduzetništva, Nebojša je bio izvršni rukovodilac zadužen za razvoj poslovanja, nove operacije i akvizicije u međunarodnom venčur (venture) fondu i pripadajućoj kompaniji koja se bavila implementacijom finansijsko-tehnoloških rešenja (DFI – Moskva, Rusija), gde je sa uspehom lansirao nekoliko međunarodnih fin-teh operacija na tri kontinenta i bio aktivno uključen u proces izbora i analizu potencijala, pa potom i u sam proces akvizicije nekoliko uspešnih finansijsko-tehnoloških startapova.
 
U svojoj karijeri, Nebojša je takođe bio i uspešan rukovodilac prodaje u finansijskim institucijama, zadužen za upravljanje sektorom za poslovanje sa stanovništvom i bio direktno odgovoran za implementaciju dva tada potpuno nova koncepta na tržištu Srbije (POS – kreditiranje kupaca na prodajnim mestima i “lako” digitalno bankarsko poslovanje sa stanovništvom).