Vladimir Milovanović, Partner i Suosnivač, 3lite, Malta

2019
image
Vladimir Milovanovic jedan je od osnivača 3lite kompanije, nezavisno projektno i poslovno savetovalište, gde vodi aktivnosti kompanije u savetovanju u nabavkama, ugovorima i potraživanjima, kontroli rizika na projektu, savetovanju vezano za optimizaciju  troškovima i oporavku projekata u problemima.
 
Ima preko 15 godina iskustva u rukovođenju velikim i mega građevinskim projektima u SAD, Evropi, Bliskom Istoku, Centralnoj Aziji i Africi. Njegova stručnost je u sprovođenju mehanizma kontrole projekata, upravljanju projektima u izgradnji i upravljanju ugovorima u različitim standardnim obrascima, uključujući  FIDIC, AIA i Consensus Docs. Vladimir poseduje praktično iskustvo u upravljanju preko 100 ugovora o projektima ukupne vrednosti od 2,5 milijarde dolara, i rad sa ekspertskim timovima na projektovanju, izgradnji, rešavanju sporova koji uključuju najveće svetske građevinske kompanije I advokatske kancelarije.
 
Poseduje diplomu arhitekture i građevinarstva Univerziteta na Malti.