Dieter Bullinger, Principal, Debecon GmbH

2019
image
Dieter Bullinger je direktor Debecon GmbH (Ltd.) Dieter Bullinger Consulting za bolje destinacije za kupovinu, Lutzenberg / Švajcarska, savetodavni butik za maloprodaju nekretnina osnovan 2012. godine.  

Debeconove konsultantske aktivnosti su usmerene na razvoj novih trgovačkih centara i na restrukturiranje / modernizaciju postojećih trgovačkih centara i povećanje maloprodajne imovine u Švicarskoj, Austriji i Njemačkoj. Pored toga, Debecon se koncentriše na praktične savete u vezi poslovanja i upravljanja nekretninama u maloprodaji, posebno u trgovačkim centrima, te u vezi sa upravljanjem imovinom i transakcijama takvih nekretnina. Štaviše, Debecon takođe nudi usluge maloprodaje i savetuje lokalne vlasti o tome kako razumno integrisati maloprodajnu imovinu u urbane strukture.   Pre osnivanja sopstvene kompanije, Dieter Bullinger je radio više od 22 godine kao projektant i upravljač imovinom za šoping centre u različitim evropskim zemljama sa ECE Projektmanagement Hamburg / Njemačka (1990-2001) i SPAR Austria Group / SES Spar European Shopping Centers (2001-2012).  

Pre toga, on je savetovao javne subjekte o pitanjima lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja Prognos AG Basel / Švajcarska (1978-1986) i direktor Kancelarije za ekonomski razvoj i promociju grada Freiburga i. Br./Nemačka (1986-89