Jakub Stanislav, MRICS, Director, Investment Properties & Hotels CEE, CBRE

2019
image
Jakub Stanislav je direktor u timu za investicione nekretnine sa sedištem u Pragu, Češka Republika. Jakub je ranije bio direktor u Ernst & Young za Centralnu Evropu u timu zadužen za razvoj nekretnina i hotelijerstva, koji se fokusirao na pružanje različitih vrsta usluge razvoja nekretnina. Pre toga je Jakub radio za C&W u EMEA Hospitality Group, iz Praga, fokusirajući se prvenstveno na otuđenje hotela. Jakub je pokrivao razne projekte u 15 različitih zemalja, savetujući klijente u vrednovanju, investiranju, otuđenju, finansiranju i drugim mogućnostima.

Jakubova uloga je savetovati klijente o odlaganju I stavljanje na raspolaganje, akviziciji, JV-u i tržištu kapitala (dug i kapital) u okviru investicione arene nekretnina i ugostiteljstva. Jakub dalje savetuje investitore, preduzetnike i vlasnike imovine na kapitalnim agendama bilo na jednom nivou ili na nivou portfolija.