Predrag Topić, izvršni direktor, planiranje i organizacini razvoj, Confluence Property Management

2018
image
Pre pristupanja Confluence 2011. godine, Topić je proveo više od pet godina u British American Tobacco jugoistočna Evropa, pridružio se ovoj solidnoj kompaniji posle završenog visoko konkurentnog dvogodišnjeg programu menadžmenta pripravnika, koji pokriva trgovinu i distribuciju, brend, starteško planiranje i marketing u odeljenju marketinga i finansija. Poslednje dve oblasti bile su njegove izvršne funkcije, nakon čega se fokusirao na korporativne i regulatorne poslove. U kompaniji Confluence, sada ima funkciju izvršnog direktora za planiranje i organizacioni razvoj. Takođe je potpredsednik NALED-a (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj), kao i jedan od jedanaest članova Radne grupe Vlade Srbije sa glavnim zadatkom definisanja konkretnih mera za poboljšanje položaja Republike Srbije na Doing Business listi Svetske banke.
Gospodin Topić je diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka, odsek menadžment, Univerziteta u Beogradu.