Jovana Martinović, MRICS, Msc, Zamenik Izvršnog direktora, Merin Holdings

2018
image
Kao zamenik izvršnog direktora, Jovana je odgovorna za strateško planiranje, finansijsko strukturiranje i analizu izvodljivosti investicionih projekata kompanije, pokrivajući sve tržišne segmente. Ona je takođe zadužena za operativno upravljanje i koordinaciju projekata u fazi razvoja, blisko sarađujući sa tehničkim, pravnim i stručnjacima kompanije odgovornim za prodaju.

Ima sveobuhvatno znanje o svim relevantnim aspektima industrije nekretnina, stečenih tokom 10 godina rada u oblasti investicija i razvoja, bankarstva i savetovanja. Pre dolaska u kompaniju, Jovana je vodila Odeljenje za procenu i investiciono savetovanje u kompaniji Colliers International, radila u Direkciji za strateško upravljanje rizicima i kontrolu u okviru UniCredit Bank Srbija, u MPC Holdingu u okviru Odeljenja za akviziciju, kao i u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije.

Jovana poseduje MRICS sertifikat sa specijalizacijom za procene vrednosti nepokretnosti, master iz kvantitativnih finansija (IMQF – Međunarodni master iz kvantitativnih finansija, Unverzitet u Beogradu), master iz ekonomije (Univerzitet u Beogradu), a trenutno je na putu da stekne CFA setifikat (sertifikovani finanasijski analitičar), sa položenim prvim i drugim stepenom.