Ivan Petronijević, Direktor Direkcije za naplatu problematičnih plasmana privrede, OTP Banke Srbija

2018
image
Ivan Petronijević rođen je 1978. godine u Beogradu. Diplomirao je međunarodne ekonomske odnose na Univerzitetu za nacionalnu i svetsku ekonomiju u Sofiji, Bugarska.

Od 2005. godine radi na bankarskom poslovanju sa rizicima i nekretninama, uglavnom na rukovodećim pozicijama. Upravljao je poslovima restrukturiranja i preuzimanja nekretnina u Banca Intesa u periodu 2011-2014. Tokom 2014. godini pridružio se Heta Real Estate, gde je bio odgovoran za restrukturiranje, kao i za prodaju potraživanja.

Od 2017. godine rukovodi upravom odeljenja korporativnih klijenata u OTP Banke Srbije, koja je u velikoj meri uključena u proces integracije sa Vojvođanskom bankom.

Oženjen, otac dva sina.