Marko Škuletić, CEO, Gray International, Crna Gora

2018
image
Marko Škuletić je direktor Grey International Crna Gora, član grupe Grey International, osnovan 1988. godine u Parizu, sa sedištem u Varšavi, Poljska. Grey International grupa donosi 30 godina iskustva sa globalnog tržišta nekretnina u sledećim oblastima: urbanistička strategija, razvoj nekretnina, komercijalna istraživanje, povećanje kapitala, investicione usluge, investiciono održavanje i razvoj nekretnina, koji kombinuje tradicionalne usluge vezane za imovinu sa poslovnim, finansijskim i pravnim savetovanjem.
 
Pre ove uloge, Marko je bio rukovodilac razvoja poslovanja u Portonovskom naselju, premijum razvojnom projektu u Crnoj Gori, tačnije u Boki Kotorskoj. Takođe je preuzeo mnogo različitih uloga u odnosu na različite razvojne projekte. Njegovo ogromno gostoprimstvo, iskustvo u vezi sa nekretninama i marketingom u Crnoj Gori, preporučilo ga je u nekoliko globalnih investicionih kompanija kao svog spoljnog konsultanta tokom proteklih 8 godina.