Paul Hallam, Managing partner, GalCap Europa

2018
image
Sa više od 20 godina iskustva na izvršnim pozicijama u globalnim kompanijama Fortune-500 Paul Hallam donosi široka iskustva u sektoru finansija i razvoja nekretnina u SAD. Zbog ovoga, on obezbeđuje da GalCap Europe u potpunosti izvrši po posebnim zahtevima, svojih britanskih i američkih klijenata.

Kao nacionalni direktor i viši VP za American Ekpress i Trust Trust (CIT Group), on je upravljao finansijskim uslugama klijenta sa obimom od više od 400 miliona dolara. Njegova sveobuhvatna stručnost koja upravlja kompanijama GalCap Europe za kupce iz SAD i Velike Britanije predstavlja važan most u svijetu anglosaksonskih investitora. Kao Amerikanac sa sedištem u Beču od 2012. godine, Paul je visoko kvalifikovan u umetnosti uspešnog pomirenja složenih međunarodnih zahteva svakog klijenta.

Član je upravnog odbora Austrijskog odbora Instituta za urbanizam (ULI).