Stephan Kyutchukov, Partner-osnivač, DGKV Advokatska kancelarija, Bugarska

2018
image
Stephan Kjučukov je jedan od četiri osnivača partnera u DGKV-u. Šef je grupe za obavljanje delatnosti u oblasti nepokretnosti i izgradnje, koja je na tržištu uvek održavala veliku reputaciju. On je vodio i projekte finansiranja koncesija, infrastrukture i nekretnina u DGKV-u. Stephan je upravljao ili radio na puno pionirskih projekata, kao što je prva koncesija u Bugarskoj, prvo projektvno finansiranje u Bugarskoj. Kao vodeći Partner, aktivno je bio uključen i u nekim drugim, najvećim poslovima u oblasti nepokretnosti na tržištu Bugarske.

Stephan poseduje sveobuhvatnu ekspertizu u oblasti prava na nepokretnostima i pruža kompletan niz pravnih rešenja za sektor nekretnina. Mogao se pohvaliti impresivnom evidencijom transakcija u sektoru nekretnina i bez presedana spiska klijenata je impresivan. Među kompanijama koje je savetovao mogu se nabrojati: NEPI Rockcastle plc, OMV Bugarska, Miller Developments, Ekuinik, investicioni fond Oman, Karsch Venture Capital, Kaufland Bulgaria, Latecoere Group, Agrimatco Bulgaria, Sofiiski Akropolis i mnogi drugi.