dr Branislav Žegarac, Redovni profesor, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2016
image
Branislav Žegarac (1957.) je nakon yavršenih studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1980.) specijalizirao (1983.), magistrirao (1985.) i doktorirao (1989.) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U periodu od 1983. Do 1986. Godine bio je zaposlen u Jugoslovneskom institutu za urbanizam i stanovanje (JUGINUS), a od 1986. zaposlen je na Arhitektnskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Na stručnom i naučnom usavršavanju u inostranstvu boravio je u Filadelfiji, SAD (University of Pennsylvania, 1987.), u Londnou, UK 1989. i Kopenhagenu, Danska (The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, 1991.).
Predavao je na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu.
Autor je udžbenika iz oblasti arhitektosnkih konstrukcija, kao I brojnih naučnih I stručnih radova koji su publikovani u monografijama, časopisima I u okviru domaćih I međunarodnih konferencija.
Tokom 90-tih godina sarađivao je sa Visokim komesarijatom za izbeglice UN (UNHCR) I Norveškim savetom za izbeglice (Norwegian Refugee Council) na projektima stambenih objekata za smeštaj izbeglih lica. U istom periodu, projektovao je i više objekata iz oblasti socijalne zaštite koji su realizovani u Beogradu.
U periodu nakon 2000. Godine projektova je i realizovao 19 stambneo-poslovnih objekata u Beogradu.