Ivica Suturović, Predsednik Golf Klub Sava, Srbija

2016
image
Ivica Suturović, Predsednik Golf Klub Sava Jedan je od kreatora ideje o nastanku kluba otvorenog tipa, koji je uz pristupačne uslove doprineo razvoju i popularizaciji golfa u Srbiji i afirmisanju zaljubljenika u ovaj sport. Bogato poslovno iskustvo, prvenstveno iz oblasti marketinga i poslovnog razvoja na raznim tržištima savršeno su se uklopili sa golferskim entuzijazmom. Vizija o budućem napretku golfa u Srbiji je dovoljan izvor energije da bi se pored svakodnevnih poslovnih izazova našlo mesto za konstantan rad na afirmaciji golfa, uključujući blisku saradnju sa međunarodnim golf organizacijama, R&A, EGA, PGAE i GEO. Kao član skupštine Golf Asocijacije Srbije, aktivno je uključen u sve projekte razvoja i popularizacije golfa.
Ivica svoju poslovnu karijeru nastavlja da gradi na poziciji menadžera organizacionog razvoja u jednoj od vodećih kompanija za zakup medijskog prostora.