Daniel Berg, Direktor EBRD-a, Serbija

2016
image
Daniel Berg je postao direktor kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji u julu 2015. On upravlja kancelarijom EBRD-a koja godišnje u Srbiji investira oko 480 miliona evra. 
G-din Berg je iz Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država u EBRD došao 1995. kao Savetnik izvršnog direktora u kancelariji za SAD, gde je radio naredne tri godine. U bankarski sektor EBRD-a prelazi 1997. godine, kada je počeo da radi u timu za Finansijske  institucije. 2000. godine postaje direktor kancelarije EBRD-a u Almatiju u Kazahstanu, gde je radio na  razvijanju aktivnosti banke u svim sektorima. Nakon Kazahstana, 2004. godine, g-din Berg postaje rukovodilac kancelarije EBRD-a u Kirgistanu gde je upravljao kancelarijom i svim projektima koje je EBRD imao u toj zemlji. Preuzeo je nakon toga sličnu poziciju u Albaniji 2007. da bi nakon toga prešao na mesto direktora kancelarije EBRD-a u Bugarskoj.  
Gospodin Berg se obrazovao na Rutgers koledžu u Sjedinjenim Američkim Državama i John Hopkins Institutu za unapredjenje međunarodnih studija.