Goran Račić, Menadžer za upravljenje nekretninama, HETA Asset Resolution, Crna Gora

2016
image

Željan interesantne i izazovne karijere, koja omogućava rad na visokom inženjerskom, konsultantskom I rukovodećem nivou, u potrazi sam za poslom koji omogućava prethodno, kao i dodatno usavršavanje, entuzijazam i usavršavanje mojih sposobnosti i prednosti u svemu u skladu sa ciljevima kompanije.

Diplomirani inženjer građevine, diplomirao 2007.godine na Građevinskom Fakultetu, Urbanističko- Građevinski smjer, u Podgorici, Univerzitet Crne Gore. Gimnazija Kotor, 1998. Licenca za Izvođenje Građevinskih i Građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima

Sudski  Veštak  iz  oblasti Građevinartsva
Međunarodno priznat Procjenitelj pri Dunavskom Univerzitetu u Beču
Predavač iz oblasti Procena tržišne vrednosti nekretnina pri raznim Institucijama Crne gore

Član Inženjerske Komore Crne Gore
Član i Licencirani Procenitelj Crnogorskog Udruženja Procjenitelja
 
Učešće na većem broju kurseva, seminara, simpozijuma koji se tiču Procena, Projektovanja i Izvođenja građevinskih objekata, upravljanja projektima, energetske efikasnosti objkata, organizacije radova itd