Filip Kovačević, Rukovodilac u poreskom odeljenju Deloitte, Srbija

2016
image
Filip Kovačević je rukovodilac u poreskom odeljenju Deloitte, kom se pridružio 2010. godine. G-din Kovačević pruža poresko savetodavne usluge, prvenstveno iz oblasti indirektnih poreza (PDV, carine i akcize), kako domaćim, tako i međunarodnim klijentima koji posluju u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.
Filip je diplomirani pravnik a obrazovanje je stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je zvanje LL.M. u oblasti finansijskog prava stekao u Nemačkoj na Institutu za pravo i finansije (ILF) u okviru Gete Univerziteta, Frankfurt na Majni.
Tokom boravka u Nemačkoj, Filip je završio i jednosemestralni kurs Međunarodno poresko pravo na Univerzitetu u Manhajmu, a imao je priliku da stekne i međunarodno radno iskustvo u poreskom odeljenju advokatske kancelarije P+P Pöllath+Partners.
Filip je radio na većem broju projekata koji se tiču građevinske industrije, kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.
Član je Međunarodne fiskalne asocijacije (eng. International Fiscal Association – IFA), sa sedištem u Holandiji, kao i Srpskog fiskalnog društva (SFD).