Igor Grahovac, Projekt menadžer, GTC Srbija

2016
image
Igor Grahovac je od 2010. godine član GTC Srbija tima na poziciji Project Manager. Glavna zaduženja su koordinacija sa lizing odeljenjem, budžetiranje i uređivanje prostora zakupaca uključujući aktivnosti vezane za upravljanje objektima. Trenutno, nove investicije i razvoj GTC projekata su najveći prioritet. Nakon sticanja diplome na Mašinskom fakultetu Igor Grahovac je nekoliko godina radio kao mašinski inženjer u nekoliko građevinskih kompanija.