Milić Đoković, Klaster nekretnine, potpredsednik Stručnog saveta

2015
image
Mr Milić Đoković, stalni Sudski veštak finansijsko-ekonomske struke, sa iskustvom u svetu nekretnina preko 20 godina, trenutno na pozicij Predsednika privrednog društva  “Old royal sistem” i izvršnog direktora “Instituta za nekretnine”.
 
Rad na projektima
  • Autor knjige «Osnovi prometa nepokretnosti» 2009. godina
  • Koautor knjige-udžbenika “Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti” 2014
  • Autor i izvođač programa na edukacije agenata za promet nepokretnosti pri Privrednoj komori Srbije 2011-2015
  • Predavač pri Inžinjerskoj komori Srbije
  • Predavač u MNG centru

Članstvo u strukovnim organizacijama
  • Potpresednik stručnog saveta Klastera nekretnina Srbije 2013-2015
  • Vođa grupe za edukaciju grupacije posrednika u prometu nepokretnosti pri Privrednoj komori Srbije 2013-2015
 
Obrazovanje
 
Univerzitet u Beogradu- Fakultet organizacionih nauka –smer menadžment,
- zvanje diplomirani inžinjer menadžmenta VII-1
(dipl. rad „Primena metoda statističke analize u prometu nepokretnosti“)
- zvanje magistar menadžmenta nekretnina VII-2
(mag. rad «Uticaj poslovnog ponašanje u procesu pregovaranja u prometu nepokretnosti»)